مقایسه تگ های ضد سرقت

معیار

تگ گلفی
تگ صدفی
سوپرتگ
تگ مدادی
تصویر محصول
تگ گلفی AM
AM سوپرتگ
ابعاد
تگ در آرایش دو پایه: ۴۵mm
لیبل در آرایش دو پایه : ۲۲mm
تگ در آرایش دو پایه: ۴۵mm
لیبل در آرایش دو پایه : ۲۲mm
تگ در آرایش دو پایه: ۶۹mm
لیبل در آرایش دو پایه : ۳۳mm
تگ در آرایش دو پایه: ۶۹mm
لیبل در آرایش دو پایه : ۳۰mm
تکنولوژی ساخت
تکنولوژی AM
تکنولوژی AM
تکنولوژی AM
تکنولوژی AM
فرکانس کاری
۵۸ کیلو هرتز
۵۸ کیلو هرتز
۵۸ کیلو هرتز
۵۸ کیلو هرتز
نحوه اتصال به اجناس
از طریق سوزن فولادی قفل شونده در تگ
از طریق سوزن فولادی قفل شونده در تگ
از طریق سوزن فولادی قفل شونده در تگ
از طریق سوزن فولادی قفل شونده در تگ
نحوه جداسازی از اجناس
بوسیله جداسازمغناطیسی
بوسیله جداسازمغناطیسی
بوسیله جداسازمغناطیسی
بوسیله جداسازمغناطیسی
این صفحه چقدر مفید است؟