لوگو ایمن موج - security wave

مقایسه تگ های ضد سرقت

معیار

تگ گلفی
تگ صدفی
سوپرتگ
تگ مدادی
تصویر محصول
تگ گلفی AM
AM سوپرتگ
ابعاد
تگ در آرایش دو پایه: 45mm
لیبل در آرایش دو پایه : 22mm
تگ در آرایش دو پایه: 45mm
لیبل در آرایش دو پایه : 22mm
تگ در آرایش دو پایه: 69mm
لیبل در آرایش دو پایه : 33mm
تگ در آرایش دو پایه: 69mm
لیبل در آرایش دو پایه : 30mm
تکنولوژی ساخت
تکنولوژی AM
تکنولوژی AM
تکنولوژی AM
تکنولوژی AM
فرکانس کاری
58 کیلو هرتز
58 کیلو هرتز
58 کیلو هرتز
58 کیلو هرتز
نحوه اتصال به اجناس
از طریق سوزن فولادی قفل شونده در تگ
از طریق سوزن فولادی قفل شونده در تگ
از طریق سوزن فولادی قفل شونده در تگ
از طریق سوزن فولادی قفل شونده در تگ
نحوه جداسازی از اجناس
بوسیله جداسازمغناطیسی
بوسیله جداسازمغناطیسی
بوسیله جداسازمغناطیسی
بوسیله جداسازمغناطیسی