لوگو ایمن موج - security wave

لیست قیمت محصولات ایمن موج

تصویر
عنوان
توضیحات
نوع
قیمت
اطلاعات بیشتر
بهترین گیت فروشگاهی
گیت فروشگاهی سوپرگیت

فاصله گیرایی تگ در آرایش دو پایه 170 سانتیمتر
فاصله گیرایی لیبل در آرایش دو پایه 110 سانتیمتر

AM
16.100.000
گیت ضدسرقت فروشگاهی اولتراگیت
گیت فروشگاهی اولتراگیت

فاصله گیرایی تگ در آرایش دو پایه: 550 سانتیمتر
فاصله گیرایی لیبل در آرایش دو پایه : 400 سانتیمتر

AM
23.100.000
گیت ضدسرقت فروشگاهی SWG
گیت فروشگاهی نیتروگیت

فاصله گیرایی تگ در آرایش دو پایه 160 سانتیمتر
فاصله گیرایی لیبل در آرایش دو پایه 110 سانتیمتر

AM
11.900.000
گیت ضدسرقت فروشگاهی SWG
گیت فروشگاهی گلس گیت

فاصله گیرایی تگ در آرایش دو پایه 170 سانتیمتر
فاصله گیرایی لیبل در آرایش دو پایه 110 سانتیمتر

AM
گیت ضدسرقت فروشگاهی SWG
گیت فروشگاهی پلکسی گیت

فاصله گیرایی تگ در آرایش دو پایه 180 سانتیمتر
فاصله گیرایی لیبل در آرایش دو پایه 120 سانتیمتر

AM
گیت ضدسرقت فروشگاهی تویین گیت
گیت فروشگاهی تویین گیت

فاصله گیرایی تگ در آرایش دو پایه 140 سانتیمتر
فاصله گیرایی لیبل در آرایش دو پایه 110 سانتیمتر

RM
گیت ضدسرقت فروشگاهی SWG
گیت فروشگاهی IMG

فاصله گیرایی تگ در آرایش دو پایه 150 سانتیمتر

AM
گیت ضدسرقت فروشگاهی SWG
گیت فروشگاهی SWG

فاصله گیرایی تگ در آرایش دو پایه 170 سانتیمتر
فاصله گیرایی لیبل در آرایش دو پایه 110 سانتیمتر

AM
عنوان
نوع
قیمت
اطلاعات بیشتر
گیت فروشگاهی سوپرگیت
AM
16.100.000
گیت فروشگاهی اولتراگیت
AM
23.100.000
گیت فروشگاهی نیتروگیت
AM
11.900.000
گیت فروشگاهی گلس گیت
AM
گیت فروشگاهی پلکسی گیت
AM
گیت فروشگاهی تویین گیت
RM
گیت فروشگاهی IMG
AM
گیت فروشگاهی SWG
AM
تصویر
عنوان
نحوه اتصال به اجناس
نوع
قیمت
اطلاعات بیشتر
تگ صدفی

از طریق سوزن فولادی قفل شونده در تگ

AM
9500
تگ گلفی AM
تگ گلفی

از طریق سوزن فولادی قفل شونده در تگ

AM
تگ مدادی
از طریق سوزن فولادی قفل شونده در تگ
AM
AM سوپرتگ
تگ ضدسرقت عینک

از طریق فک قفل شونده به دسته انواع عینک متصل می شود

AM
تگ سه گوش AM
تگ اسپایدر

به وسیله بند دور کالا پیچیده و بدون جداکننده به هیچ عنوان جدا نمی شود.
این تگ دارای باطری داخلی است؛ بگونه ای که اگر سیم آن قطع شود، خود تگ آژیر می زند.

AM
تگ سه گوش AM با بند
تگ سه گوش AM با بند

از طریق بند مخصوص به قفل شونده در تگ

RM
AM سوپرتگ
سوپرتگ

از طریق سوزن فولادی قفل شونده در تگ

AM
عنوان
نوع
قیمت
اطلاعات بیشتر
تگ صدفی
AM
9500
تگ گلفی
AM
تگ مدادی
AM
تگ ضدسرقت عینک
AM
تگ اسپایدر
AM
تگ سه گوش AM با بند
RM
سوپرتگ
AM
تصویر
عنوان
ابعاد
نوع
قیمت
اطلاعات بیشتر
جداساز آهن ربایی | مغناطیسی تگ
جداساز آهن ربایی تگ
قطر کف و رو(mm):69-43/ارتفاع:30mm
AM / RF
جداساز دستی سوپرتگ
جداساز دستی سوپرتگ
195x75x108mm
AM
محافظ جداساز تگ مغناطیسی
محافظ جداساز تگ مغناطیسی

158x100x25mm

AM
عنوان
نوع
قیمت
اطلاعات بیشتر
جداساز آهن ربایی تگ
AM / RF
جداساز دستی سوپرتگ
AM
محافظ جداساز تگ مغناطیسی
AM
تصویر
عنوان
توضیحات
نوع
قیمت
اطلاعات بیشتر
ایمن موج
خنثی کننده لیبل AM

خنثی سازی با امواج الکترومغناطیسی از فاصله 10 سانتیمتری

AM
غیرفعال ساز RF

غیرفعالسازی از فاصله 6 سانتیمتری و بدون نیاز به برخورد با سطح

RF
غیرفعال ساز RM

غیرفعالسازی از فاصله 6 سانتیمتری و بدون نیاز به برخورد با سطح

RM
عنوان
نوع
قیمت
اطلاعات بیشتر
خنثی کننده لیبل AM
AM
غیرفعال ساز RF
RF
غیرفعال ساز RM
RM