لوگو ایمن موج - security wave
تصویر
عنوان
نحوه اتصال به اجناس
نوع
قیمت
اطلاعات بیشتر
تگ صدفی

از طریق سوزن فولادی قفل شونده در تگ

AM
9500
تگ گلفی AM
تگ گلفی

از طریق سوزن فولادی قفل شونده در تگ

AM
-
تگ مدادی
از طریق سوزن فولادی قفل شونده در تگ
AM
-
AM سوپرتگ
تگ ضدسرقت عینک

از طریق فک قفل شونده به دسته انواع عینک متصل می شود

AM
-
تگ سه گوش AM
تگ اسپایدر

به وسیله بند دور کالا پیچیده و بدون جداکننده به هیچ عنوان جدا نمی شود.
این تگ دارای باطری داخلی است؛ بگونه ای که اگر سیم آن قطع شود، خود تگ آژیر می زند.

AM
-
تگ سه گوش AM با بند
تگ سه گوش AM با بند

از طریق بند مخصوص به قفل شونده در تگ

RM
-
AM سوپرتگ
سوپرتگ

از طریق سوزن فولادی قفل شونده در تگ

AM
-
عنوان
نوع
قیمت
اطلاعات بیشتر
تگ صدفی
AM
9500
تگ گلفی
AM
-
تگ مدادی
AM
-
تگ ضدسرقت عینک
AM
-
تگ اسپایدر
AM
-
تگ سه گوش AM با بند
RM
-
سوپرتگ
AM
-