پروژه اپل استور سیب طلایی

مشتری سیب طلایی هوشمند
سال پیاده سازی 1396
لوکیشن پروژه بازار موبایل تهران
صنف صاحب برند تکنولوژی ، رایانه ، موبایل
محصولات استفاده شده گیت فروشگاهی سوپرگیت
منطقه تحت پوشش 2 متر

محصولات استفاده شده در اپل استور سیب طلایی

super gate

گیت ضدسرقت فروشگاهی سوپر گیت