پروژه اپل لند بازار موبایل ایران

مشتری مجموعه فروشگاه های اپل لند
سال پیاده سازی 1396
لوکیشن پروژه بازار موبایل ایران - تهران
صنف صاحب برند موبایل و الکترونیک
محصولات استفاده شده گیت فروشگاهی SWG - تگ مدادی با بند - جداکننده مغناطیسی - اسپایدر تگ
منطقه تحت پوشش 2 متر

محصولات استفاده شده در اپل لند بازار موبایل ایران

swg gate

گیت ضدسرقت فروشگاهی SWG

توقف تولید

detacher

جداساز آهن ربایی | مغناطیسی تگ

pencil tag with lanyard

تگ مدادی بندی AM

spider tag

تگ اسپایدر