پروژه اپل لند۲ (رادیانز)

مشتری مجموعه فروشگاه های اپل لند
سال پیاده سازی 1400
لوکیشن پروژه بازار موبایل ایران - تهران
صنف صاحب برند تکنولوژی ، رایانه ، موبایل
محصولات استفاده شده گیت فروشگاهی SWG
منطقه تحت پوشش 2 متر

محصولات استفاده شده در اپل لند۲ (رادیانز)

swg gate

گیت ضدسرقت فروشگاهی SWG

توقف تولید