پروژه برند زارا

مشتری برند ZARA
سال پیاده سازی 1390
لوکیشن پروژه تهران
صنف صاحب برند فروشگاه لباس
محصولات استفاده شده گیت SWG
منطقه تحت پوشش 2 متر

محصولات استفاده شده در برند زارا

swg gate

گیت ضدسرقت فروشگاهی SWG

توقف تولید