پروژه لیبل AM

مشتری برندهای مختلف
سال پیاده سازی نامشخص
لوکیشن پروژه نامشخص
صنف صاحب برند همه اصناف
محصولات استفاده شده لیبل AM - خنثی ساز لیبل
منطقه تحت پوشش 20 متر

محصولات استفاده شده در لیبل AM

AM Label

لیبل ضد سرقت AM

Deactivator

خنثی کننده لیبل