پروژه برند کمرون زیگزال

مشتری برند کمرون زیگزال
سال پیاده سازی 1398
لوکیشن پروژه سعادت آباد تهران
صنف صاحب برند پوشاک
محصولات استفاده شده گیت فروشگاهی اولترا گیت، تگ مدادی لباس و کفش
منطقه تحت پوشش 20 متر

محصولات استفاده شده در برند کمرون زیگزال

ultra gate

گیت ضدسرقت فروشگاهی اولتراگیت

پیشنهاد ویژه