پروژه تویین گیت هایپرمی پارسه تهران

مشتری هایپرمی
سال پیاده سازی 1398
لوکیشن پروژه هایپرمی پارسه تهران
صنف صاحب برند هایپرمارکتی
محصولات استفاده شده گیت فروشگاهی تویین گیت
منطقه تحت پوشش 20 متر

محصولات استفاده شده در تویین گیت هایپرمی پارسه تهران

twin gate

گیت ضدسرقت فروشگاهی تویین گیت

محصول جدید