لوگو ایمن موج - security wave

پروژه تگ با بند

اشتراک گذاری

مشتری برندهای مختلف
محصولات استفاده شده تگ با بند
صنف صاحب برند همه اصناف

گالری تصاویر این پروژه

محصولات استفاده شده در تگ با بند

pencil tag

تگ مدادی AM

pencil tag with lanyard

تگ مدادی بندی AM

TRIANGLE tag

تگ سه گوش AM

TRIANGLE with lanyard

تگ سه گوش AM با بند