پروژه فروشگاه سامسونگ تهران

مشتری سامسونگ
سال پیاده سازی 1389
لوکیشن پروژه تهران
صنف صاحب برند لوازم خانگی
محصولات استفاده شده گیت فروشگاهی SWG
منطقه تحت پوشش 2 متر

محصولات استفاده شده در فروشگاه سامسونگ تهران

swg gate

گیت ضدسرقت فروشگاهی SWG

توقف تولید