پروژه فروشگاه LCWAKIKI

مشتری برند ال سی واکیکی
سال پیاده سازی 1398
لوکیشن پروژه شعبه کرج
صنف صاحب برند پوشاک
محصولات استفاده شده گیت فروشگاهی سوپرگیت
منطقه تحت پوشش 20 متر

محصولات استفاده شده در فروشگاه LCWAKIKI

super gate

گیت ضدسرقت فروشگاهی سوپر گیت