پروژه پوشاک قم

سال پیاده سازی 1397
لوکیشن پروژه قم
صنف صاحب برند فروشگاه لباس
محصولات استفاده شده گیت پلکسی پلاس

محصولات استفاده شده در پوشاک قم

plexi plus

گیت ضدسرقت فروشگاهی پلکسی پلاس