پروژه پوشاک پ پ جینز – بلوار اندرز گو

مشتری پوشاک پ پ جینز
سال پیاده سازی 1400
لوکیشن پروژه مرکز خرید سانا تهران
صنف صاحب برند پوشاک
محصولات استفاده شده گیت فروشگاهی سوپرگیت ، تگ مدادی لباس
منطقه تحت پوشش 20 متر

محصولات استفاده شده در پوشاک پ پ جینز – بلوار اندرز گو

super gate

گیت ضدسرقت فروشگاهی سوپر گیت