پروژه پوشاک پ پ جینز – ایرانمال

مشتری پوشاک پ پ جینز
سال پیاده سازی 1400
لوکیشن پروژه ایرانمال تهران
صنف صاحب برند پوشاک
محصولات استفاده شده گیت فروشگاهی اولترا گیت، تگ مدادی لباس و کفش
منطقه تحت پوشش 20 متر

محصولات استفاده شده در پوشاک پ پ جینز – ایرانمال

ultra gate

گیت ضدسرقت فروشگاهی اولتراگیت

پیشنهاد ویژه