پروژه پوشاک کانی راش برج آرمیتاژ گلشن

مشتری برند کانی راش
سال پیاده سازی 1396
لوکیشن پروژه برج آرمیتاژ مشهد
صنف صاحب برند پوشاک
محصولات استفاده شده گیت فروشگاهی اولترا گیت
منطقه تحت پوشش 20 متر

محصولات استفاده شده در پوشاک کانی راش برج آرمیتاژ گلشن

ultra gate

گیت ضدسرقت فروشگاهی اولتراگیت

پیشنهاد ویژه