پروژه نصب تویین گیت در هایپرمی اردبیل

مشتری هایپرمی
سال پیاده سازی 1398
لوکیشن پروژه هایپرمی اردبیل
صنف صاحب برند هایپرمارکتی
محصولات استفاده شده تویین گیت
منطقه تحت پوشش 20 متر

محصولات استفاده شده در نصب تویین گیت در هایپرمی اردبیل

twin gate

گیت ضدسرقت فروشگاهی تویین گیت

محصول جدید